Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011

10.600 Προσλήψεις στο Δημόσιο: Ποιά είναι τα κριτήρια

Τα κριτήρια με βάση τα οποία θα πραγματοποιηθούν οι 10.600 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο δημόσιο, συμπεριλαμβανομένων και των μετατάξεων, καθώς και οι τομείς προτεραιότητας ρυθμίζει η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείο Εσωτερικών και Οικονομικών.
Το 2011 θα είναι η πρώτη χρονιά που θα εφαρμοστεί η αναλογία «μία πρόσληψη ανά...
πέντε αποχωρήσεις» γεγονός που σημαίνει ότι την τρέχουσα χρονιά θα γίνουν οι προσλήψεις 10.600 μόνιμων υπαλλήλων, καθώς πέρυσι αποχώρησαν περίπου 54.000 υπάλληλοι. Άλλωστε, στις προσλήψεις προσμετρώνται και οι μετατάξεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, προτεραιότητα στις προσλήψεις έχουν οι τομείς Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας, Δικαιοσύνης, οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εργασίας, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και οι ΟΤΑ, κυρίως οι τεχνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες καθαριότητας, οι παιδικοί σταθμοί.

Οι ανάγκες θα καλυφθούν κυρίως από τις εξής κατηγορίες:

«- Αποφοίτους όλων των παραγωγικών σχολών του δημοσίου, όπως, Εθνική Σχολή Δικαστών, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Σχολές Ενόπλων Δυνάμεων (Ευελπίδων, Ικάρων και Ναυτικών Δοκίμων), Σχολές Αστυνομίας και Πυροσβεστικής

- Υπό μεταφορά προσωπικό των φορέων των περιπτώσεων στ΄ έως και θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, προς τους φορείς των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄) (δημόσιες υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και ΟΤΑ α και β βαθμού) σε σχέση με τις συγκεκριμένες ανάγκες που αυτό θα καλύψει, με εξαίρεση τις μεταφορές προσωπικού που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν.3852/2010.

-Τους επιτυχόντες στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τις 31.12.1009.

-Τους επιτυχόντες σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ μετά την 1.1.2010.

newscode