Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011

Επιστολή Σ. Κοσκολέτου στην Δήμαρχο, για τις διαφημίσεις του Δήμου


ΠΡΟΣ:
1) Την Δήμαρχο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας    Κα Ευτυχία Γαïτανά
2)   Την Προïσταμένη της Νομικής Υπηρεσίας  του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας

Νέα Φιλαδέλφεια, 14 Δεκεμβρίου 2011
Θέμα:  Νομιμότητα ή μη του Αριθμ. Πρωτ. 9363/20-12-2010 ιδιωτικού συμφωνητικού παράτασης χρόνου μίσθωσης επιδαπέδιων διαφημίσεων του πρώην Δήμου Νέας Χαλκηδόνας.
Σχετικά: 1) Η υπ’ αριθμ. 12306/07-11-2011 επιστολή μου
2) Το υπ’ αριθμ. 13662/07-12-2011 έγγραφο του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας
Κυρία Δήμαρχε, κυρία Προϊσταμένη,
σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν.3852/2010 παρακαλώ να μου απαντήσετε εμπρόθεσμα για τα εξής:
1. Στις 20-12-2010 με αριθμό πρωτ. 9363 υπεγράφη μεταξύ του πρώην Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας και της διαφημιστικής εταιρείας με την επωνυμία «NEW STEP ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕ» ιδιωτικό συμφωνητικό παράτασης χρόνου μίσθωσης. Από πλευράς του πρώην Δήμου Νέας Χαλκηδόνας το ιδιωτικό αυτό συμφωνητικό υπέγραψε ο τότε Δήμαρχος Μιχαήλ Κουτσάκης. Ερωτάσθε εάν ο εν λόγω νομίμως υπέγραψε το σχετικό συμφωνητικό, βάσει ποιας αποφάσεως του πρώην Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Χαλκηδόνας και της Δημαρχιακής Επιτροπής του ιδίου Δήμου και εάν διενεργήθηκε σχετικός διαγωνισμός.
2. Υπάρχουν ευθύνες και σε ποιους για τυχόν παράνομη ενέργεια υπογραφής του συγκεκριμένου συμφωνητικού;
3. Στην περίπτωση που διαπιστώνονται τέτοιες ευθύνες ερωτάσθε εάν θα προβείτε στις νόμιμες ενέργειες ενώπιον των εισαγγελικών αρχών και αν θα ζητήσετε την αστική αποκατάσταση του Δήμου από τους υπεύθυνους των παράνομων αυτών πράξεων.
Με τιμή,
             Κοσκολέτος Σωτήριος
Δημοτικός Σύμβουλος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας