Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2011

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛ-ΧΑΛ:Βρέθηκε Προσωρινή λύση για τα καύσιμα, μέχρι την προκήρυξη διαγωνισμού!

Επιτέλους βρέθηκε έστω και προσωρινά, προμηθευτής καυσίμων,για τον Δήμο μας.
Το πρωί στην συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής για την " έγκριση μελέτης και κατάρτισης όρων προμήθειας καυσίμων κίνησης οχημάτων και... θέρμανσης κτηρίων, με την απευθείας ανάθεση της προμήθειας, την έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, την έγκριση πρακτικού άγονου διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων",παρουσιάστηκε ο προσωρινός προμηθευτής (Πλαβούκος), ομόφωνα εγκρίθηκε το ένταλμα προπληρωμής του και η έγκριση πρακτικού άγονου διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων.
Οπότε το πόδι στο γκάζι και δουλειά τώρα....