Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

Σε διαβούλευση οι συγχωνεύσεις σχολείων..!

Σε δημόσια διαβούλευση για τέσσερις ημέρες έχει τεθεί το κείμενο του υπ. Παιδείας, το οποίο προβλέπει τη συγχώνευση περίπου 100 σχολείων αλλά και τη δημιουργία νέων, όπου διαπιστωθεί ότι υπάρχουν εκπαιδευτικές.... ανάγκες.
Τα κριτήρια
Κριτήρια για τις συγχωνεύσεις-καταργήσεις αποτελούν οι κτιριακές υποδομές-εγκαταστάσεις καθώς και οι δυνατότητες ανάπτυξης αιθουσών διδασκαλίας, βιβλιοθήκης και λοιπών βοηθητικών χώρων και εξοπλισμού στο σχολείο μετακίνησης. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση θα τηρούνται οι ρυθμίσεις για το μέγιστο αριθμό μαθητών σε κάθε σχολική αίθουσα (έως 25 μαθητές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και έως 30 στη δευτεροβάθμια), ενώ σημαντική παράμετρος θα αποτελέσει και η εκτίμηση της χιλιομετρικής απόστασης για το νέο σχολείο, αφού ληφθούν υπόψη, μεταξύ άλλων, η συγκοινωνιακή κάλυψη της περιοχής, το οδικό δίκτυο, οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες κ.ά.
Στο κείμενο δεν ξεκαθαρίζεται τι θα ισχύσει στις ορεινές και στις μικρές νησιωτικές περιοχές, στις οποίες οι αποστάσεις και οι καιρικές συνθήκες δεν διασφαλίζουν τις προϋποθέσεις ασφαλούς μεταφοράς των μαθητών. Σημειώνεται ότι στη διαμόρφωση των τελικών προτάσεων θα ληφθούν υπόψη και οι γνώμες που θα εκφέρουν οι δήμοι. Όσοι θέλουν να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση μπορούν να το πράξουν στο Internet, στη διεύθυνση: http://www.opengov.gr/ypepth.
Η φιλοσοφία του νέου σχολείου
Η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, ο επαναπροσδιορισμός της φιλοσοφίας του αναλυτικού προγράμματος με επίκεντρο το μαθητή και όχι την ύλη και ο εμπλουτισμός του αναλυτικού προγράμματος με τη διδασκαλία επιπρόσθετων γνωστικών αντικειμένων είναι μερικοί από τους στρατηγικούς στόχους της φιλοσοφίας του νέου σχολείου (βάσει του παραδείγματος και της εμπειρίας του 4ου Δημοτικού Σχολείου Θέρμης), όπως τους παρουσίασε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο η υφ. Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου. Σημαντικό μέρος στη νέα φιλοσοφία του σχολείου συνιστά επιπλέον ο περιορισμός, όσο αυτό είναι δυνατόν, των περισσότερων απογευματινών δραστηριοτήτων των μαθητών (π.χ. φροντιστήρια), αλλά και η δυνατότητα να δίνεται πιστοποίηση των ξένων γλωσσών και της πληροφορικής μέσα στο δημόσιο σχολείο, εξέλιξη που θα μειώσει τόσο τα οικογενειακά έξοδα όσο και την ταλαιπωρία των μαθητών.
Βάσει των στοιχείων που παρουσίασε η κ. Χριστοφιλοπούλου, σήμερα λειτουργούν 801 δωδεκαθέσια δημοτικά σχολεία στο πρόγραμμα των οποίων εισήχθησαν η διδασκαλία των αγγλικών στις πρώτες δύο τάξεις, η διδασκαλία μαθημάτων τεχνολογίας για δύο ώρες την εβδομάδα, αυξήθηκαν κατά μία ώρα τα μαθηματικά στις πρώτες δύο τάξεις και προστέθηκε μία ώρα για τη διδασκαλία χορού.