Σάββατο, 8 Ιανουαρίου 2011

Εκλογές Πάλι.?ΕΓΙΝΕ Η ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ "ΟΡΑΜΑ ΠΟΛΗΣ"..


 Αναλυτικά, το κείμενο της ένστασης έχει ως εξής:

«Kάνοντας χρήση του δικαιώματος που απορρέει από τα άρθρα 46 - 48 του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα “Καλλικράτης”) ασκήθηκε ένσταση, εμπροθέσμως, κατά τής 1165/20.12.10 απόφασης ανακήρυξης του πολυμελούς πρωτοδικείου Αθηνών, για το... Δήμο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας ζητώντας την προσκύρωση, ικανού αριθμού, συγκεκριμένων ψηφοδελτίων, του συνδυασμού μας (Όραμα Πόλης) που εσφαλμένα ακυρώθηκαν την Α΄ Κυριακή. Επιτυχής έκβαση θα επιφέρει την κατάταξη του συνδυασμού στη δεύτερη θέση (αντί της τρίτης) και συνακόλουθα την επανάληψη της εκλογικής διαδικασίας της Β΄ Κυριακής. Οι ενιστάμενοι υποψήφιοι (με τη σειρά ανακήρυξής τους).


• Εκλογική Περιφέρεια Φιλαδέλφειας


Μόσχος Ανδρέας, Γκέρτσος Αντώνιος, Βήλος Δημήτριος,


• Εκλογική Περιφέρεια Χαλκηδόνας


Φωτόπουλος Χρήστος, Δακής Αθανάσιος, Σκιαθίτης Δημήτριος
,Καμπανού Ελισσάβετ, Καρατζένη Κρ., Τοντόροβιτς Σωτηρία, Κωνσταντινίδης Ιωάννης.