Κυριακή, 13 Μαρτίου 2011

Σε ρύθμιση τα χρέη των Δήμων & Παράταση στις συμβάσεις μεταφοράς μαθητών!

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής έρχεται η ρύθμιση για τις οφειλές των Δήμων και των Περιφερειών και παράλληλα παράταση στις συμβάσεις για τη μεταφορά των μαθητών με λεωφορεία.
Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων θα είναι αρμόδιο για τη ρύθμιση των οφειλών, ενώ στην ίδια διαδικασία μπορούν να ενταχθούν Ν.Π.Δ.Δ.... και Ν.Π.Ι.Δ. των ΟΤΑ και των Περιφερειών.

Στη ρύθμιση θα μπορεί να υπαχθεί το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις δανειακές συμβάσεις (κεφάλαιο, τόκοι, κλπ) και η εξόφληση θα μπορεί να γίνει με σύναψη νέου δανείου και 25ετή διάρκεια αποπληρωμής του με όρους και επιτόκιο που θα ορίζει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ως προς τη διαδικασία μεταφοράς των μαθητών από τον τόπο διαμονής τους στο σχολείο -για την οποία αρμόδιοι θα είναι οι Δήμοι από το επόμενο σχολικό έτος- παρατείνεται η ισχύουσα μεταβατική ρύθμιση μέχρι το τέλος του τρέχοντος σχολικού έτους, οπότε και θα τεθεί σε ισχύ το νέο σύστημα μεταφοράς.

Τέλος, θα αυξηθεί από 20,5% σε 21,3% το ποσοστό των ΚΑΠ επί του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (ΦΕΦΝΠ) για να καλυφθεί η μισθοδοσία των καθαριστριών που βάσει "Καλλικράτη" γίνεται από τους Δήμος και όχι από το Υπουργείο Παιδείας.