Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2011

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛ-ΧΑΛ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΙΣΘΩΝ..!:

«Ανάσα» αποτελεί η λήψη της πρώτης δόσης των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, όπως αποφάσισε το Υπουργείο.... Εσωτερικών.
Συγκεκριμένα, με εγκύκλιο που υπογράφει ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Γιώργος Ντόλιος, χορηγούνται στους Δήμους 161.815.985 ευρώ που προορίζονται κυρίως για δαπάνες μισθοδοσίας.
Αναλυτικότερα:
Τα χρήματα που δίνονται στους Δήμους περιλαμβάνουν:
• Δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και των χώρων άθλησης που μεταφέρθηκαν σε Δήμους και Κοινότητες, καθώς επίσης και οι δαπάνες μισθοδοσίας των κατατασσόμενων σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου και αορίστου χρόνου, Σχολικών Φυλάκων και εργαζομένων σε προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι/Κοινωνική Μέριμνα για τα ΑμεΑ
• Δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των ΤΥΔΚ των Κρατικών περιφερειών που μετατάχθηκαν σε Δήμους
• Δαπάνες για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που μεταφέρθηκε από 1/1/2011 σε αυτούς, για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητάς τους