Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

Δ.Τ.: Δημοκρατικής Αριστεράς Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας

Η διεθνής μετακίνηση ανθρώπων αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα του παγκόσμιου χωριού. Οι μετανάστες, υπό προϋποθέσεις, μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη μιας χώρας και να την
πλουτίσουν δημογραφικά και πολιτισμικά. Στην περίπτωση της Ελλάδας, όμως, σε συνθήκες βαθιάς οικονομικής κρίσης, η κατάσταση τείνει να γίνει ανεξέλεγκτη.

Η συγκέντρωση εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών αποτελεί παγίδευση και για τους ίδιους, αλλά και προκαλεί σοβαρά κοινωνικά ζητήματα στον ντόπιο πληθυσμό. Οι ίδιοι, στην καλύτερη περίπτωση, αποτελούν μια μάζα εργατών-δούλων, που υφίσταται άγρια εκμετάλλευση, χωρίς δικαιώματα ή, στη χειρότερη περίπτωση, προστίθενται απλώς στις στρατιές των ανέργων, χωρίς πόρους, καταδικασμένοι στην εξαθλίωση, τον απόλυτο αποκλεισμό, την παραβατικότητα.

Η κοινωνία μας θα ήταν φτωχότερη  χωρίς τη συνεισφορά των μεταναστών. Σήμερα, καθώς τιμούμε τη συμβολή τους, ας αποφασίσουμε  να διαφυλάξουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα κάθε άνδρα, γυναίκας και παιδιού που περνούν τα σύνορα μας αναζητώντας μια καλύτερη ζωή.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας με την 50/2011 απόφαση του και σύμφωνα με τον ν. 3852/10 συγκρότησε Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών.

Η Δημοκρατική Αριστερά Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας πιστεύει ότι η δραστηριοποίηση του είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών συμπολιτών μας στην τοπική  κοινωνία και την προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων τους.